Juristi diskutē par Latvijas tiesiskās sistēmas izaicinājumiem

LV portāls10.11.2017

Šodien par godu „Latvijas Vēstneša” specializētā žurnāla „Jurista Vārds” 1000. numuram norisinājās lasītāju un autoru forums „Latvijas tiesiskās sistēmas izaicinājumi uz valsts otrās simtgades sliekšņa”.

Pasākumu ar uzrunu atklāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, un tajā piedalījās autoritatīvi un vadoši Latvijas tiesiskās sistēmas pārstāvji, tostarp amatpersonas.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis savā uzrunā uzsvēra, ka Latvijai ir nepieciešams godprātīgs un profesionāls juristu darbs, kas stiprina mūsu valsti un likuma varu. Tāpat viņš norādīja, ka juristiem ir īpaša atbildība par Latvijas valsti, un aicināja visus juristus ar savu darbu, profesionalitāti, darba ētiku, prasīgumu pret sevi un citiem sekmēt tiesiskumu un likuma varu.

„Svarīgi, lai juristu darbā dominētu Latvijas un sabiedrības kopējās intereses. Kompromisi ar tiesiskumu nav iespējami – tie tikai vājina likuma varu un Latviju.” Juridiskās domas žurnālu savā uzrunā uzteica LU rektors Indriķis Muižnieks: „Mēs visi zinām teicienu – iesākumā bija vārds. Ja tas ir jurista vārds, tad tas ir īpaši nozīmīgs vārds.” Dalībnieki ar sirsnīgiem aplausiem pauda atbalstu.

Žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte lasītāju klātienes foruma dalībniekiem sacīja: „Latvijas juristi ir atbildīgi Latvijas nākotnes priekšā. Mums katram ir jāuzdod sev jautājums: vai mums ir redzējums, kā jāattīstās tiesību sistēmai valsts nākamajā simtgadē?” Pasākuma pirmā diskusija bija par to, kāpēc ir nepieciešama tiesiskā un tiesu sistēma. Eksperti mēģināja atbildēt uz jautājumiem, kādi ir tiesu sistēmas mērķi un uzdevumi demokrātiskā sabiedrībā, cik efektīva ir Latvijas tiesu sistēma un kā to izmērīt, kādai būt ideālajai tiesu sistēmai Latvijā un vai tiesu varai ir citi uzdevumi, ne tikai tiesas spriešana.

Pasākuma turpinājumā norisinājās diskusija „Tiesiskā sistēma un tautsaimniecība: sabiedrotie vai pretinieki”. Šajā diskusijā pieaicinātie eksperti sprieda, vai normofīlija ir uzņēmējdarbības bieds un vai likumā noteiktība bremzē ekonomiku, kā arī par to, cik daudz var paļauties uz likuma piemērotāja godaprātu.

Pasākuma trešajā daļā tika diskutēts par to, vai digitālā revolūcija apdraud demokrātiju, cik drīz roboti aizstās juristus, kā arī eksperti sniedza viedokļus par IT iespējām jurista ikdienas darbā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv