Notiek Latvijas tiesnešu konference

LV portāls03.11.2017

Šodien, 3. novembrī, Latvijas tiesneši pulcējas uz tiesnešu konferenci. Šogad par konferences pamattēmu izvēlēta tiesnešu neatkarība.

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, ko ne retāk kā reizi gadā sasauc Tieslietu padome. Šī gada virstēma izvēlēta, pamatojoties uz Eiropas Tieslietu padomju tīkla aptaujas par tiesnešu neatkarību rezultātiem, kas atkārtoti uzrāda, ka Latvijas tiesnešu pašvērtējums par savu neatkarību salīdzinājumā ar pārējām Eiropas valstīm ir viszemākais.  

Ar priekšlasījumu par tiesneša neatkarības, pašizpratnes un tiesību izpratnes aspektiem tiesnešus uzrunās Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits. Savukārt savu redzējumu par tiesnešu ārējo neatkarību – no likumdevēja, izpildvaras un arī no ceturtās varas – medijiem – sniegs Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Rita Ruduša. Konferences otrajā daļā tiks apspriests tas, kā tiesnesim būt neatkarīgam pašā tiesu sistēmā. Par personības iekšējo neatkarību lēmumu pieņemšanā savu skatījumu paudīs psihologs Ivars Austers, antropoloģe Aivita Putniņa un basketbola tiesnesis Oļegs Latiševs.

Tiesnešu konferencei arī jāpārvēl viens Tieslietu padomes loceklis no rajona (pilsētu) tiesnešu vidus. Vēlēšanas organizētas daļēji elektroniski, daļēji klātienē, proti, 3. novembra klātienes konferencē tiks uzklausīti jau iepriekš neklātienē izvirzītie kandidāti. Noslēguma daļā Tieslietu ministrija sniegs pārskatu par tiesu politikas jomā paveikto un par tiesību nozaru aktualitātēm.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv