Izsludināts konkurss par gada zinātniskajiem sasniegumiem Latvijā

LV portāls01.11.2017

Izsludināts ikgadējais konkurss „Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā”, kura laikā tiks apzināti un apbalvoti gada nozīmīgākie sasniegumi dažādās zinātnes nozarēs Latvijā.

Priekšlikumi jāiesniedz, sākot no šodienas, 1. novembra, līdz 6. decembra plkst. 15. Tos var iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā iekļautie zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas, universitāšu fakultātes, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenie locekļi. Iesniegtie priekšlikumi tiks izvērtēti līdz šī gada 20. decembrim, bet līdz decembra beigām LZA Prezidijs apstiprinās desmit gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstu.

Priekšlikums sastāv no publicējamās daļas, kas ietver

  • darba nosaukumu;
  • institūta nosaukumu;
  • sasnieguma raksturojumu.

Tam jābūt rakstītam plašam interesentu lokam saprotamā veidā, un tas nedrīkst pārsniegt 800 rakstzīmes.

Nepublicējamā priekšlikuma daļa var būt veidota kā īsa anotācija ar papildu informāciju par darba saturu un tā atspoguļojumu zinātniskajā literatūrā, patentos un grāmatās. Priekšlikumi jāsūta uz e-pasta adresi sasniegumi@lza.lv .

Gada nozīmīgākie sasniegumi tiek iedalīti teorētiskās zinātnes un lietišķās zinātnes sasniegumos. LZA Prezidijam ir tiesības izņēmuma kārtā iekļaut gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstā vairāk nekā desmit darbus, ja pēdējie divi vai trīs saņēmuši vienādi augstu vērtējumu.

Nozīmīgākos sasniegumus zinātnē 2016. gadā var apskatīt LZA mājaslapāā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv