Labdarības maratona „Dod pieci” komandai pasniedz Eiropas Pilsoņu balvu

LV portāls06.10.2017

Šodien labdarības maratona „Dod pieci” komandai pasniegta Eiropas Pilsoņu balva.

Labdarības maratona „Dod pieci” komandu apbalvojumam izvirzīja Eiropas Tautas partijas Latvijas eiroparlamentārieši – Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš un Artis Pabriks, bet gala lēmumu par laureātiem pieņēma Eiropas Pilsoņu balvas komiteja.

Eiropas Pilsoņu balva ir Eiropas mēroga apbalvojums, ko Eiropas Parlaments (EP) ik gadu piešķir personām, grupām vai organizācijām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu, veicinot ES iedzīvotāju savstarpējo sapratni un saliedētību, kā arī sekmējot pārrobežu sadarbību ES ietvaros, kas stiprina Eiropas garu. Balvu piešķir arī par ikdienas darbību, kas apliecina un sabiedrībā nostiprina ES Pamattiesību hartā paustās kopējās vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti.

Eiropas Pilsoņu balvas kandidātus katrā ES valstī ik gadu var nominēt nacionālie EP deputāti – katrs var pieteikt vienu kandidātu. Pēc tam visu ES valstu izvirzītās kandidatūras izskata un gala lēmumu par 50 laureātiem pieņem Eiropas Pilsoņu balvas komiteja, ko veido EP vadība – EP priekšsēdētājs, četri EP priekšsēdētāja vietnieki un divi bijušie EP priekšsēdētāji.

Balva iedibināta un tiek piešķirta jau no 2008. gada.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv