Apliecību saņem seši jauni sabiedriskie palīgi

LV portāls21.06.2017

Šodien sabiedrisko palīgu rindas papildināja seši jauni dalībnieki. Sabiedriskie palīgi pulcējās Valsts valodas centrā, kur tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš viņiem izsniedza apliecības.

Līdz ar apliecības saņemšanu sabiedriskie palīgi parakstīja līdzdarbības līgumu ar Valsts valodas centru. Līdz ar to kopumā valstī būs 30 sabiedriskie palīgi, kuri savus pienākumus pildīs dažādās Latvijas pilsētās un novados. Viņu kontaktinformācija ir pieejama Valsts valodas centra mājaslapā.

Sabiedriskie palīgi Valsts valodas centra darbā iesaistīti kopš 2015. gada 11. decembra. Viņi nav tie, kuriem ir vēlme norādīt uz nepilnībām. Sabiedriskie palīgi nepieņem lēmumus un nesagatavo dokumentus, bet konsultē par to, kā lietojama valsts valoda dažādās situācijās. Viņu funkcijas ir publiskās informācijas tekstu izvērtēšana atbilstoši latviešu literārās valodas normām un ieteikumu sniegšana konstatēto neatbilstību novēršanai. Sabiedriskajiem palīgiem tiek doti uzdevumi savas pārraudzības reģionā apzināt situāciju valsts valodas lietošanas jomā un ziņot centra amatpersonām par konstatētajām nepilnībām, kā arī sniegt konsultācijas latviešu valodas lietošanas jautājumos.

Valsts valodas centra sabiedriskie palīgi 2017. gada pirmajā ceturksnī snieguši 107 konsultācijas personām par valsts valodas pareizu lietošanu publiskajā informācijā, un tas ir divreiz vairāk nekā šajā pašā periodā pirms gada.

Par sabiedrisko palīgu var pieteikties ikviens, kurš sasniedzis 21 gada vecumu, ieguvis augstāko izglītību un kuram latviešu valoda ir dzimtā valoda vai valsts valodas zināšanas ir augstākā līmeņa 2. pakāpē (C2). Vairāk informācijas varat gūt Valsts valodas centra ziņojumā, kā arī LV portāla skaidrojumā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv