Iesaisties tauriņu vērošanas izaicinājumā!

LV portāls19.06.2017

Šodien sākas akcija „Tauriņu vērošanas izaicinājums”. Tās ir neklātienes sacensības, kuru laikā jāmēģina ieraudzīt pēc iespējas vairāk dažādu dienastauriņu sugu.

Lai novērojums tiktu ieskaitīts, tas jāreģistrē portālā Dabasdati.lv un tam jāpievieno fotoattēls vai detalizēts novērojuma apraksts, lai būtu iespējams noteikt novērojuma pareizību. Nepilnīgi novērojumi netiks ņemti vērā kopējā rezultātu uzskaitē. Drīkst ziņot par tauriņu visās attīstības stadijās – arī par olām, kāpuriem un kūniņām, ja vien fotoattēlos ir iespējams sugu droši identificēt. Lai atvieglotu rezultātu apkopošanu, ļoti vēlams visus novērojumus kartē atzīmēt kā precīzu punktu un piezīmēs atzīmēt, kurā novadā novērojums ir veikts. Par novērojumiem jāziņo līdz 30. jūnija 23:59!

Rezultāti tiks apkopoti divās galvenajās kategorijās – visvairāk redzēto sugu viena novada teritorijā un visvairāk redzēto sugu visos novados kopā.

Akcijā var arī nepiedalīties, bet ziņot par novērojumiem. Iedzīvotāji šogad reģistrējuši teju 3000 tauriņu novērojumus. Programmas apkopotie dati liecina, ka līdz šī mēneša sākumam 50 un vairāk tauriņu sugu ir novērots 64 Latvijas novados. Aizsāktā novērojumu projekta mērķis ir panākt, lai līdz 2018. gadam šis novēroto tauriņu sugu skaita slieksnis tiktu pārsniegts visos Latvijas novados.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv