Klajā nāk Satversmes zinātnisko komentāru ceturtais sējums

LV portāls31.05.2017

Šodien klajā nāca Satversmes zinātnisko komentāru ceturtais sējums. Svinīgajā grāmatas atvēršanā piedalījās Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ministru prezidents Māris Kučinskis, kā arī Satversmes tiesas tiesneši un Satversmes tiesas darbinieki.

Apjomīgajā 864 lappušu sējumā skaidrotas un apkopotas Valsts prezidenta un Ministru kabineta pilnvaras, funkcijas un tiesības.

Tikko izdotajā grāmatā komentētas divas Satversmes nodaļas: III nodaļa "Valsts prezidents" un IV nodaļa "Ministru kabinets". Izdevums ir īpašs ar to, ka atkārtoti tiek komentēta nodaļa par valdību, kā arī tas papildināts ar līdz šim nebijušu Latvijas valdību statistiku, ko papildina valdību un premjeru fotoattēli. Nodaļas par Valsts prezidentu komentāri savukārt ir unikāls materiāls, jo pirmo reizi visaptveroši tiek analizētas Latvijas valsts galvas pilnvaras, funkcijas un tiesības.

Satversmes komentārus sagatavojuši ievērojami Latvijas valststiesību zinātnieki un praktiķi – 36 autori un redkolēģija deviņu ekspertu sastāvā. Vairāku Satversmes komentētāju profesionālās darba gaitas bijušas saistītas arī ar Valsts prezidenta institūciju.

Šī krājuma zinātniskajā recenzēšanā iesaistījies arī pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš un bijusī Satversmes tiesas tiesnese Ilma Čepāne, krājuma izstrādē –  Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš un Satversmes tiesas darbinieki Laila Jurcēna, Alla Spale, Dita Plepa un Simona Krastiņa. Grāmatas tapšanā lielu ieguldījumu snieguši vairāki Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docētāji, kā arī konstitucionālo tiesību nozares izcilākie eksperti.

Jaunā grāmata klajā nākusi "Latvijas Vēstneša" grāmatu apgādā.

Par Satversmes komentāru nozīmi, to tapšanas procesu, kā arī izglītības sistēmas saturu un ierēdņu kompetenci arī intervija LV portālā ar Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieci Sanitu Osipovu.

KOMENTĀRI
1
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv