Izveidota platforma brīvprātīgā darba veicējiem un organizatoriem

LV portāls16.01.2017

No šodienas, 16. janvāra, visi brīvprātīgā darba organizatori aicināti izmantot jauno Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmu www.brivpratigie.lv.

Sistēmā brīvprātīgā darba organizatoriem ir iespēja piedāvāt savas darba, lai visi interesenti – brīvprātīgā darba veicēji varētu pieteikties atbilstoši savām interesēm un vēlmēm.

Tīmekļa vietnē www.brivpratigie.lv tiek publicēti ne tikai brīvprātīgā darba piedāvājumi, bet arī aktualitātes, statistika, labās prakses piemēri un citi ar brīvprātīgo darbu saistītie materiāli. Tajā ir pieejami arī bezalgas darba līguma paraugi.

Biedrības, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības aicinātas kļūt par sadarbības partneriem, tādējādi uzņemoties sava reģiona brīvprātīgā darba koordinatora un mājaslapas administratora lomu.

Brīvprātīgā darba veicēju informācijas sistēmas izveidi paredz Brīvprātīgā darba likums, kas stājies spēkā 2016.gada sākumā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv