2017. gada koks – parastā priede!

LV portāls11.01.2017

Par 2017. gada koku izredzēta parastā priede Pinus sylvestris, kas ir viena no nozīmīgākajām kultūrām mežsaimniecībā.

Parastā priede ir viena no četrām Latvijas skujkoku sugām, kas vienlaikus ir arī viens no ilgmūžīgākajiem kokiem Latvijā. Līdz 45 metru augstais koks var sasniegt 500 gadu vecumu.

Parastā priede spēj augt gan kūdras augsnēs, gan minerālaugsnēs, augstajos un pārejas purvos, gan arī kāpu biotopos.

Lai arī meža platības, kurās valdošā suga ir parastā priede, pēdējos gados pakāpeniski samazinās, tā tomēr joprojām ir galvenā mežus veidojošā suga Latvijā – 30,8% no mežu kopplatības valstī. Taču pēdējos gados priežu audzēm ir tendence samazināties.

Ja priedes stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla sasniedz vai pārsniedz 250 cm vai stumbra garums ir vismaz 38 m, tas ir valsts nozīmes dabas piemineklis – dižkoks.

Latvijas Dendrologu biedrība min nesen notikušo incidentu ar valsts nozīmes dižkoka – Pētermuižas dižtūjas nozāģēšanu Valles pusē, kas apliecina, ka novados ir vitāli nepieciešama dabai draudzīgu saistošo noteikumu un reģistru pieņemšana, kas nosaka aizsardzības statusu arī izcilākajiem novada kokiem.

Latvijas dendrologu biedrība aicina informēt par jums zināmām priedēm un citiem izciliem kokiem – dižkokiem un savdabīgiem kokiem, datus iesniedzot Latvijas dendrologu biedrībai, Dabas aizsardzības pārvaldei vai vietnē www.dabasdati.lv!

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv