2017. gada putns – dzeltenā cielava

LV portāls05.01.2017

Par 2017. gada putnu izvēlēta dzeltenā cielava Motacilla flava – tā ziņo Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB).

Dzeltenā cielava ir mitru zālāju putns, un tā populācija pēdējo gadu laikā ir ievērojami samazinājusies. Lauksaimniecības zemju pamešanas rezultātā mitros zālājus apdraud aizaugšana vai tie pārvēršas aramzemēs.  Intensīva lauksaimniecība ir viens no draudiem dzeltenajai cielavai arī citās Eiropas valstīs. Eiropas Putnu uzskaišu padomes dati liecina par sugas populācijas lejupslīdi arī Eiropā kopumā, taču šis skaita kritums nav bijis tik dramatisks kā Latvijā. Kopš 1995. gada Latvijā dzeltenās cielavas populācija samazinājusies par 95%!

LOB aicina iedzīvotājus par dzelteno cielavu ziņot portālā Dabasdati.lv, lai apzinātu atlikušās šīs sugas atradnes, un mērījumus varētu iekļaut otrajā Eiropas ligzdojošo putnu atlantā. Tāpat Gada putna akcijas ietvaros norisināsies zīmējumu un foto konkursi. To nolikumi tiks publicēti LOB interneta vietnē www.lob.lv līdz februāra beigām.

Latvijā sastopamas ir četras cielavu sugas – baltā cielava (Latvijas nacionālais putns), dzeltenā cielava (2017.  gada putns), kā arī citroncielava (ligzdo pļavās) un pelēkā cielava (Latvijā reta ligzdotāja pie straujām upītēm).

Gada putna akciju LOB rīko jau 22. reizi.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv