VZD un korporatīvo klientu sadarbības iespējas

Valsts zemes dienests 09.08.2013
Daļa Valsts zemes dienesta (VZD) klientu ir uzņēmumi un individuālie komersanti, ar kuriem noslēgti specializēti līgumi vai piešķirtas licences datu saņemšanai, un šādi klienti tiek apkalpoti tikai VZD Korporatīvo klientu apkalpošanas centrā (KKAC).

Lai parādītu, kādas ir VZD KKAC sadarbības formas ar klientiem, kādi ir lielākie korporatīvie klienti un – kā sazināties ar KKAC, ir izveidota uzziņu infografika.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv