Pirmie apbalvojumi mērniecības nozarē

Valsts zemes dienests 11.03.2013
2013. gada 8. martā pasākumā Rīgas Svētā Pētera baznīcā tika pasniegti Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) augstākie apbalvojumi par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mērniecības attīstībā. Tos saņēma četri profesionāļi, kurus bija izvirzījuši kolēģi un mērniecības jomas speciālisti.


Eduards Lapsa
Foto:Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga un LMB apbalvojumu saņēmēji (no kreisās) Maigonis Kronbergs, Jānis Balodis, Elita Baklāne-Ansberga, Jānis Klētnieks un Andris Mazkalniņš.
Eduards Lapsa

Vēlamies vēlreiz uzsvērt un izcelt apbalvojumu saņēmējus, kā arī atgādināt, ka kandidātus šim apbalvojumam 2014. gadā jau tagad var pieteikt ikviens Latvijas Republikas pilsonis!


Goda zīmi veido Saules zīme, kas simbolizē mūžīgo kustību un dzīvību.

Goda zīmi veido Saules zīme, kas simbolizē mūžīgo kustību un dzīvību.


Eduards Lapsa
Foto:LMB Goda zīmes saņēmēji (no kreisās) Jānis Balodis un Jānis Klētnieks
Eduards Lapsa

Šo apbalvojumu saņēma Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) docents Jānis Klētnieks, kurš neatkarīgās Latvijas laikā veicinājis ģeodēzijas nozares atjaunošanu, piedalījies starptautiskos pētījumos un jaunu uzmērīšanas paņēmienu izstrādē, publicējis vairāk nekā 200 populārzinātniskus darbus astronomijas, ģeodēzijas un kartogrāfijas vēsturē, kā arī veicis aktīvu sabiedrisko darbu mērniecības nozares biedrību ietvaros. Goda zīmi saņēma arī Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta profesors Jānis Balodis, kurš vadījis RTU Ģeodēzijas profesoru grupu un papildinājis universitātes nozares studiju programmu ar jauniem studiju priekšmetiem, sekmīgi pārstāvējis Latvijas mērniecības vārdu starptautiskā vidē, kā arī bijis LMB priekšsēdētājs (1999-2002).


Atzinības zīmi veido Māras zīme, kas simbolizē materiālo pasauli un pārvalda dzīvo un nedzīvo.

Atzinības zīmi veido Māras zīme, kas simbolizē materiālo pasauli un pārvalda dzīvo un nedzīvo.

Atzinības zīme (krūšu zīme) saņēma uzņēmuma „Ģeometrs” vadītājam Andrim Mazkalniņam, kurš no 2006. līdz 2010. gadam bijis LMB priekšsēdētājs, izveidojis mērnieku sertificēšanas sistēmu, veicinājis Baltijas mērnieku biedrību sadarbību dažādu jautājumu risināšanā. Atzinības krūšu zīmi par mūža ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanu zemes ierīcībā un mērniecībā LLU un RTU studentiem saņema arī lektors Maigonis Kronbergs.

KOMENTĀRI
3
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv