Nr. 14036

Personas koda neesamība nav šķērslis prasības celšanai

 
Jautā: Agita | 12.03.2018

Vai tiesā var iesniegt civilprasības pieteikumu pret personu, kurai nav personas koda (Krievijas pilsonis), ir dzimšanas dati un Latvijā reģistrēts nekustamais īpašums uz viņa vārda? Paldies!

Atbilde sniegta: 13.03.2018.
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Raivo Sjademe, zvērināts advokāts

Civilprocesa likuma 27. pants noteic, ka prasība pret atbildētāju, kuram nav deklarētās dzīvesvietas, ceļama pēc viņa dzīvesvietas. Savukārt prasība pret atbildētāju, kura dzīvesvieta nav zināma vai kuram nav pastāvīgas dzīvesvietas Latvijā, ceļama pēc viņa nekustamā īpašuma atrašanās vietas vai pēc viņa pēdējās zināmās dzīvesvietas. Konkrētajā gadījumā prasība ceļama pēc atbildētāja nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 128. pantu prasības pieteikumā norādāms atbildētāja, trešās personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, ‒ dzīvesvieta; juridiskajai personai ‒ tās nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Kā teikts likumā, atbildētāja personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms. Tātad personas koda neesamība nav šķērslis prasības celšanai. Prasības pieteikumā norādāms, ka atbildētājam personas koda Latvijā nav vai tas nav zināms.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
1
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv