Nr. 14023

Iespēja izbeigt darba tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties

 
Jautā: Iveta | 11.03.2018

Vai aizejot no darba un atstrādājot mēnesi, varu pieprasīt abpusējo atlaišanas atlūgumu?

Atbilde sniegta: 12.03.2018.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Darba likuma 114. pants paredz, ka darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties. Šāds līgums slēdzams rakstveidā.

Jūs varat nevis pieprasīt, bet izteikt vēlmi pārtraukt darba attiecības uz abpusējas vienošanās pamata, jo šajā gadījumā abas puses kā līdzvērtīgi partneri vienojas par nosacījumiem darba attiecību izbeigšanai vienošanās dokumentā norādītajā datumā.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv