Nr. 14014

Zemes nomu maksā pēc pušu vienošanās

 
Jautā: Ieva | 09.03.2018

Labdien! Mūsu īpašumā ir vairāku stāvu biroju ēka, bet zeme, uz kuras atrodas ēka, pieder citam īpašniekam. Mēs gadiem maksājam piespiedu zemes nomas maksu, kura pašreiz ir 20% no zemes kadastrālās vērtības. Jautājums: kādi likumi attiecas uz piespiedu zemes nomu un vai ir likumi, kuri var ierobežot zemes īpašnieka prasīto nomu? 6% no kadastrālās vērtības attiecas arī uz biroju ēkām?

Atbilde sniegta: 12.03.2018.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Zemes nomas maksas ierobežojums ir noteikts gadījumos, kad daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atrodas uz citu personu zemes. Komercēku īpašniekiem nav šādas īpašas aizsardzības, kas paredzēta tieši iedzīvotājiem – dzīvokļu īpašniekiem.

Pusēm par nomas maksu ir jāvienojas saskaņā ar Civillikuma noteikumiem par nomas maksas noteikšanu. Ja vienošanos par zemes nomas maksu nav iespējams panākt, abām pusēm ir tiesības vērsties tiesā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv