Nr. 13864

Par daiļliteratūras grāmatu importu maksājams PVN 12% apmērā

 
Jautā: Pēteris | 15.02.2018

Interesē muitas nodoklis un PVN daiļliteratūras grāmatām krievu un latviešu valodā! Grāmatas iespiestas Maskavas tipogrāfijā!

Atbilde sniegta: 13.03.2018.
Valsts ieņēmumu dienests

Lai no trešās valsts, tostarp Krievijas, importētās preces būtu brīvā apritē Eiropas Savienībā (turpmāk – Savienība), iegūstot Savienības preču statusu, tās jāpiesaka muitas procedūrai – laišana brīvā apgrozībā –un jāsamaksā Savienības un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktie muitas maksājumi – ievedmuitas nodoklis un PVN.  

Par preču importu maksājamo ievedmuitas nodokli aprēķina pēc tarifa likmes atkarībā no konkrētās preces klasifikācijas Savienības vienotajā Kombinētajā nomenklatūrā (turpmāk – KN) saskaņā ar Komisijas 2017. gada 12. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2017/1925, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.

Iespiestas daiļliteratūras grāmatas (cietos vai mīkstos vākos) klasificējamas preču pozīcijā ar KN kodu 4901 99 00, un tām piemērojama ievedmuitas nodokļa pamatlikme 0% apmērā.

PVN aprēķināšanas un maksāšanas kārtība preču importa darījumos noteikta Pievienotās vērtības nodokļa likumā (turpmāk – PVN likums), paredzot, ka jebkurai personai, ievedot un izlaižot preces brīvā apgrozībā Latvijas Republikā, par preču importu vienlaikus ar muitas nodokli jāmaksā arī PVN. Saskaņā ar PVN likuma 42. panta piekto daļu daiļliteratūras grāmatām piemērojama PVN samazinātā likme 12% apmērā. 

Tādējādi par daiļliteratūras grāmatu importu maksājams PVN 12% apmērā, kura aprēķina bāzi nosaka, ievērojot PVN likuma 36. panta pirmo daļu.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv