Nr. 13838

Valdes loceklis nav darbinieks Darba likuma izpratnē

 
Jautā: Ineta | 13.02.2018

Esmu valdes priekšsēdētāja uzņēmumā, kurā nodarbināti 10 cilvēki, ar mani ir noslēgts darba līgums, bet faktiski tur vairs nedarbojos. Esmu nodibinājusi citu uzņēmumu, kurā gūstu ienākumus. Es vēlos palikt kā valdes priekšsēdētāja iepriekšējā uzņēmumā, nesaņemot atlīdzību. Vai pietiek ar to, ka laužu darba līgumu?

Atbilde sniegta: 14.02.2018.
Līga Pauliņa
LV portāls

Valdes locekļi, tostarp arī valdes priekšsēdētājs, nav uzskatāmi par darbiniekiem Darba likuma izpratnē, tādēļ darba līgums, lai arī ir ticis noslēgts, ne vienmēr tiks vērtēts saskaņā ar Darba likuma normām. Valdes locekļiem netiek piemērots uzteikuma termiņš un darbiniekiem noteiktā aizsardzība uzteikuma gadījumā.

Pamatojoties uz Komerclikuma 224. panta astoto daļu, valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu sabiedrībai.

Tomēr, lai neradītu neskaidrības uzņēmuma grāmatvedībā un personāla uzskaitē, būtu jānoslēdz vienošanās par darba līguma izbeigšanu. Darba līguma neesamība neietekmē valdes priekšsēdētāja pienākumu un atbildības apjomu, ko noteic Komerclikums. Valdes locekļa darbības tiesiskais pamats ir pilnvarojums, ko tam piešķīrusi dalībnieku sapulce vai cita institūcija, ja to noteic statūti. Ja ir nepieciešamība precizēt pilnvarojuma detaļas, var noslēgt valdes locekļa amata līgumu.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv