Nr. 13811

Kārtējā obligātā veselības pārbaude jāapmaksā darba devējam

 
Jautā: Laura | 10.02.2018

Strādāju darbā no augusta, un decembrī visiem darbiniekiem tika iedotas veidlapas par obligāto veselības pārbaudi, man darba devējs piedāvāja iziet pārbaudi, bet par visu nākšoties maksāt pašai, es atteicos. Tagad nomainījās darba vadība, un man tika pateikts, ka tomēr ir jāiziet veselības pārbaude mēneša laikā un pašai par saviem līdzekļiem. Vai darba devējs var mani piespiest iziet veselības pārbaudi, ja es atsakos pati par to maksāt (manu darba algu izmaksā vietējā pašvaldība)?

Atbilde sniegta: 13.02.2018.
Zaida Kalniņa
LV portāls

Veselības pārbaudes veikšana ir darbinieka atbildība. Atbilstoši Darba likuma 82. pantam darbiniekam, pamatojoties uz attiecīgu darba devēja rīkojumu, ir pienākums nekavējoties veikt veselības pārbaudi gadījumos, kad šādas pārbaudes veikšana paredzēta normatīvajos aktos vai darba koplīgumā vai arī pastāv pamatotas aizdomas par darbinieka saslimšanu, kas rada vai var radīt draudus viņa vai citu cilvēku drošībai un veselībai.

Darba likuma 82. pants un Darba aizsardzības likuma 15. panta otrā un trešā daļa paredz, ka:

  • izdevumus, kas saistīti ar nodarbināto obligāto veselības pārbaudi (OVP), sedz darba devējs;
  • izdevumus, kas saistīti ar OVP pirms darba tiesisko vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas, pēc savstarpējas vienošanās sedz attiecīgā persona pati no saviem līdzekļiem vai darba devējs.  

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv