Nr. 13808

Vai dārza lapenes uzstādīšana jāsaskaņo ar būvvaldi

 
Jautā: Inguna | 09.02.2018

Dārzā vēlamies uzstādīt lapeni – 3 x 3m, pārvietojamu un bez pamatiem. Vai šī uzstādīšana ir jāsaskaņo ar būvvaldi?

Atbilde sniegta: 14.02.2018.
Ekonomikas ministrija
Evita Urpena, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Būvniecības regulējumā tiek nodalītas prasības ēkām, kuras paredzēts ekspluatēt līdz vienam gadam, jo tām nav nepieciešami dokumenti (saskaņojumi būvvaldē), un prasības ēkām, kuras paredzēts ekspluatēt ilgāk par gadu un kurām nepieciešams sagatavot virkni dokumentu un veikt dažādas procesuālās darbības.

Ja lapeni plānots novietot uz privātas zemes un tā neatradīsies ilgāk par vienu gadu vienā vietā (tiks pārvietota citur vai nojaukta), to atbilstoši Ēku būvnoteikumiem (MK 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 7.6. apakšpunkts) uzskata par sezonas ēku, kuras novietošanai (uzstādīšanai) nav nepieciešams izstrādāt būvniecības dokumentāciju un tās atrašanās vietu saskaņot būvvaldē.

Ja lapeni plāno novietot (uzstādīt) ilgāk par vienu gadu, tad nepieciešams būvvaldē iesniegt paskaidrojuma rakstu (Ēku būvnoteikumu 1. pielikums), saskaņojot vietu un vizuālo izskatu.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv