Nr. 13694

Parāda atprasījuma tiesība noilgst trīs gadu laikā

 
Jautā: Vladimirs Zvjagincevs | 18.01.2018

Parādu piedziņas SIA "SERGEL" 05.12.2017. g. nosūtīja rīcībnespējīgai personai pilnā valsts apgādībā (nekad nestrādāj. 2.gr. inv. no dzimšanas) pēc VSAC adreses “izlīguma piedāvājumu” par summu 301,94 eiro uz 02.07.14. cesijas līguma un 17.11.2015. līguma pamata ar TELE2. No 2007. g. cilvēks dzīvo VSAC. Par rīcībnespēju bija iesniegts iesniegums 2004. gada augustā, bet tiesa vilcināja līdz 2006. g., kad arī bija pieņemts lēmums par rīcībnespēju. 2017. g. tas bija apstiprināts atkārtoti. Žurnālā „Likums un Taisnība” (Nr. 9 (16) 2016. g.) bija aprakstīts krāpšanas fakts ar mobilo tālruni, bet par līgumu ar TELE2 nebija zināms līdz šodienai. Kā panākt, lai atceltu nelikumīgo “SERGEL” pretenziju un saņemtu no viņiem tādu dokumentu? Vai ir iespējams pasargāt rīcībnespējīgu personu, dzīv. VSAC, no terorizēšanas ar nepamatotu prasību? 2. gr. invalīda pabalstu no bērnības 128 eiro saņēma VSAC. LM atteicās palīdzēt VSAC dzīv. personai. Labojums: uz 02.07.14. cesijas līguma un 17.11.2005. līguma pamata ar TELE2.

Atbilde sniegta: 26.01.2018.
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Elvijs Vēbers, zvērināts advokāts

Ieteicams parādu piedzinējiem pieprasīt parādu pamatojošos dokumentus, tajā skaitā līgumu. Jānoskaidro, kad tieši ir radies parāds un kad personai par to ir ticis darīts zināms. Ja Jums tas tiek liegts, varat vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ja kopš pēdējā atgādinājuma par šo parādu ir pagājuši vairāk nekā trīs gadi, pakalpojuma sniedzēja prasījuma tiesībām, pamatojoties uz Komerclikuma 406. pantu, ir iestājies noilgums un parāda samaksu prasīt nevar.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv