Nr. 13640

Ja invaliditātes apliecība nozaudēta, jālūdz VDEĀK to izsniegt atkārtoti

 
Jautā: ainars mušperts | 13.01.2018

Kur var atjaunot nozaudēto invaliditātes apliecību? Dzīvoju Burtnieku novadā, (teksts aizklāts fiziskās personas datu aizsardzības nolūkā).

Atbilde sniegta: 15.01.2018.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Ja invaliditātes apliecība ir nozaudēta, to atkārtoti izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK). Arī atkārtoti invaliditātes apliecību izsniedz bez maksas.

Lai apliecību saņemtu atkārtoti, persona vai tās pārstāvis jebkurā VDEĀVK nodaļā iesniedz iesniegumu ar lūgumu izsniegt apliecību, norādot izsniegšanas iemeslu (apliecība nozaudēta). Iesniegumu var iesniegt papīra dokumenta formā, iesniedzot to komisijā vai nosūtot pa pastu, vai elektroniska dokumenta formā, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti. Iesniegumam jāpievieno arī iepriekš izsniegtā apliecība.

Iesniegumam nepieciešams pievienot fotogrāfiju (3x4 cm). Fotogrāfiju izgatavo uz vietas komisijā. Taču var iesniegt arī citur izgatavoto. Fotogrāfijā attēlam jābūt skaidram, fotogrāfijai jābūt ne senākai par trim mēnešiem, fotogrāfijas otrā pusē jābūt fotodarbnīcas spiedogam, kurā norādīts fotogrāfijas izgatavošanas datums. 

VDEĀVK nodaļu adreses un tālruņa numuri atrodami VDEĀVK mājaslapā.

Valmieras nodaļas adrese: Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, tālrunis: 64202508, e-pasta adrese: valmieras.vdeak@vdeavk.gov.lv. Nodaļas darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.00. Dokumentu saņemšana un izsniegšana no plkst. 9.00 līdz 14.00. Apliecību maiņa no plkst. 9.00 līdz 14.00.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv