Nr. 13606

Lai atgūtu piedzīto naudu, tiesu izpildītājam par sevi der atgādināt

 
Jautā: ausma | 10.01.2018

Labdien! 2012. gadā mani iesūdzēja tiesā par neesoša parāda piedziņu. Procesa gaitā neapstiprinājās pieteicējas fakti par naudas aizdošanu, līdz ar to tiesas spriedums man bija labvēlīgs, kā rezultātā nosprieda, ka pieteicējai jāsedz man visi ar tiesvedību saistītie izdevumi, tajā skaitā arī advokāta pakalpojumi. Tiesu izpildītājs pieteicēju tika brīdinājis. Viņai ir divi nepilngadīgi bērni. Vēl līdz šim brīdim pietecēja man nav atmaksājusi ne centu. Kā šajā gadījumā rīkoties, vai man regresa kārtībā griezties ar prasību tiesā, lai atgūtu savu samaksāto naudu?

Atbilde sniegta: 12.01.2018.
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Elvijs Vēbers, zvērināts advokāts

Tā kā tiesāšanās izdevumi Jums par labu ir piedzīti ar tiesas spriedumu, kurš ir stājies likumīgā spēkā, tomēr pretējā puse Jums tos labprātīgi neatlīdzina, tie piedzenami piespiedu kārtā ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību. Atkārtota griešanās tiesā nav nepieciešama, jo Jums jau ir labvēlīgs spriedums šajā jautājumā, kā arī izsniegts izpildu raksts. Ieteiktu atgādināt par sevi tiesu izpildītājam, lai viņš aktīvāk veic savus pienākumus. Ja parādniece labprātīgi nepilda savu pienākumu un parādu nemaksā, Jums ir tiesības pieprasīt tiesu izpildītājam, lai tiktu vērsta piedziņa uz parādnieces kustamo un nekustamo mantu, kā arī naudas līdzekļiem. Izpildu raksts ir derīgs desmit gadus.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv