Nr. 13587

Vai mūzikas skola var ieplānot ieskaiti vispārizglītojošās skolas stundu laikā

 
Jautā: Stefans | 09.01.2018

Sakiet, lūdzu, vai mūzikas skolai ir tiesības ieplānot ieskaiti vai eksāmenu vispārizglītojošās skolas stundu laikā un izsniegt audzēknim zīmi, kas ļauj ieskaites dienā neapmeklēt vispārizglītojošo skolu? Paldies!

Atbilde sniegta: 14.02.2018.
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Jana Veinberga, vecākā eksperte

Lai gan mūzikas skola ir patstāvīga izglītības programmu īstenošanā, Izglītības kvalitātes valsts dienesta skatījumā mūzikas skolai, plānojot ieskaites vai eksāmena norises laikus, būtu jāņem vērā pamatizglītības un vidējās izglītības ieguves prioritārais raksturs (it sevišķi ņemot vērā, ka pamatizglītība ir obligāta) un ierastais mūzikas skolas apmeklējuma laiks (pēc mācību stundu beigām vispārizglītojošajā skolā). Tādējādi nebūtu vēlams veidot situācijas, kad skolēns ir spiests kavēt mācību stundas vispārizglītojošajā skolā. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka vispārizglītojošā skola ir tiesīga neattaisnot skolēna mācību stundu kavējumus uz mūzikas skolas izsniegtas izziņas pamata.

Līdz ar to Izglītības kvalitātes valsts dienests konkrētajā gadījumā aicina izveidojušos situāciju sākotnēji pārrunāt ar mūzikas skolas vadītāju, savukārt gadījumā, ja risinājumu neizdodas atrast, – vērsties pie pašvaldības izglītības speciālista (pašvaldības izglītības pārvaldes).

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv