Nr. 13584

Ceļa servitūta reģistrācija zemesgrāmatā

 
Jautā: Maija | 08.01.2018

Labdien! Mūsu īpašums atrodas lauka vidū. Uz mūsu māju iet servitūta ceļš, par kuru savulaik mana mamma rakstīja iesniegumu, lai iebūvē ceļu, jo pie mājas nebija iespējams piekļūt. Tagad uzzinām, ka pagasts pārdevis zemi ar visu servitūta ceļu. Ko mums darīt?

Atbilde sniegta: 11.01.2018.
Mudīte Luksa
LV portāls

Ja ceļa servitūts ir reģistrēts kalpojošā īpašuma zemesgrāmatā kā apgrūtinājums par labu Jūsu mātes īpašumam, tad faktiski nekas nebūtu jādara: šo apgrūtinājumu pārmanto nākamais īpašnieks. Civillikumā (CL) ir noteikts, ka ceļa servitūts ir reālservitūts, jo nodibināts nevis kādai personai, bet konkrētam īpašumam par labu (CL 1156. pants). Turklāt servitūtu ieraksta kā valdošā, tā arī kalpojošā nekustamā īpašuma zemesgrāmatā (CL 1235. pants). Ja jaunais īpašnieks liek šķēršļus zemesgrāmatā ierakstīta servitūta izlietošanai, viņš pārkāpj CL 1140. panta noteikumus.

Taču ne vienmēr pašvaldības ir rīkojušās korekti un ceļa servitūtus nostiprinājušas zemesgrāmatās. Jūsu mātei būtu jānoskaidro, vai tas ir izdarīts.

Ja ceļa servitūts zemesgrāmatā nav reģistrēts, tad ir sarežģītāk. Jūsu mātei ar skubu jāvienojas ar jauno īpašnieku par ceļa servitūta nodibināšanu, jānoslēdz attiecīgs līgums un tas jāreģistrē zemesgrāmatā vai arī, ja vienošanās nav iespējama, jāvēršas tiesā ar iesniegumu par ceļa servitūta nodibināšanu. Kā tas darāms, izsmeļošu izklāstu varat atrast LV portāla skaidrojumā “Ceļa servitūts – mana zeme cita labumam”.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv