Nr. 13553

Parlamentārā sekretāra funkcijas

 
Jautā: Beata | 04.01.2018

Kādi likumi nosaka parlamentārā sekretāra funkcijas?

Atbilde sniegta: 12.01.2018.
Edīte Brikmane
LV portāls

Parlamentārais sekretārs pilda Ministru kabineta atbalsta funkcijas, kas noteiktas Ministru kabineta  iekārtas likuma 24. pantā, kura trešajā daļā noteikts, ka parlamentārais sekretārs atbilstoši attiecīgā Ministru kabineta locekļa kompetencei uztur saikni ar Saeimu un tās komisijām, pārstāv attiecīgo Ministru kabineta locekli likumdošanas procesā Saeimā, piedalās likumprojektu sagatavošanā un izskatīšanā, kā arī veic citus Ministru kabineta locekļa dotos uzdevumus un pilda normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Piemēram, atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 95. panta pirmās daļas 6. punktam ministra pilnvarojumā ministrijas parlamentārais sekretārs var iesniegt priekšlikumus par grozījumiem likumprojektā vai Saeimas lēmuma projektā. Priekšlikumu, kuru iesniedzis ministrijas parlamentārais sekretārs, var atsaukt tikai attiecīgais ministrs.

Plašāk parlamentārā sekretāra kompetence tiešās pārvaldes iestādēs noteikta Valsts pārvaldes iekārtas likuma 22. pantā, kur papildus jau minētajām funkcijām noteikts, ka savu pienākumu izpildīšanai un likumā noteikto funkciju veikšanai Ministru kabineta locekļa noteiktās kompetences ietvaros parlamentārais sekretārs:

  • dod rīkojumus valsts sekretāram vai citām valsts pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), kuras par to informē augstāku amatpersonu;
  • var dot rīkojumu Ministru kabineta locekļa pakļautībā esošās iestādes vadītājam un – atsevišķos gadījumos – citām pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), kuras par to informē augstāku amatpersonu;
  • pilda citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv