Nr. 13552

Atvaļinājuma naudu aprēķina no pēdējo sešu mēnešu izpeļņas

 
Jautā: Diāna | 04.01.2018

Labdien! Man ir piešķirts atvaļinājums no 04.01.2018. līdz 31.01.2018. 2017. gadā alga man bija 380,00 EUR, 2018. gadā būs 430,00 EUR. Grāmatvedis man skaidroja, ka es saņemšu atvaļinājuma naudu, rēķinot par iepriekšējo gadu, t.i., 380,00 EUR, tāpēc būšot mazāk nekā pašreizējais minimums 430,00 EUR. Vai tā ir pareizi?

Atbilde sniegta: 12.01.2018.
Zaida Kalniņa
LV portāls

Atvaļinājumu darbiniekam piešķir par viņa individuālo nostrādāto darba gadu. Savukārt atvaļinājuma naudas aprēķinam tiek piemērots vidējās izpeļņas aprēķina princips – aprēķinot šo vidējo izpeļnu no pēdējos sešos mēnešos izmaksātās darba algas, no normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām, kā arī no prēmijām. To paredz Darba likuma 74. pants.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv