Nr. 13548

Lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu pieņem ne ilgāk kā 4 mēnešu laikā

 
Jautā: Madara | 04.01.2018

Labdien! Es pirms mēneša aizpildīju iesniegumu par uzturlīdzekļiem, bet atbildes nav, jo ar bērna tēvu nedzīvoju jau 4 gadus. Kas vēl man būtu jādara?

Atbilde sniegta: 12.01.2018.
Edīte Brikmane
LV portāls

Tā kā jautājumā nav precizēts, kā uzturlīdzekļu jautājums kārtots līdz šim, atbilde tiek sniegta, pieņemot, ka pienākums maksāt uzturlīdzekļus nav noteikts ar tiesas spriedumu vai vienošanos, kas noslēgta kā notariāls akts, tāpēc ar elektronisku iesniegumu esat vērsusies Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā, lai saņemtu uzturlīdzekļus administratīvā procesa ietvaros (bez tiesas nolēmuma). Iesnieguma par uzturlīdzekļu izmaksu administratīvā procesa ietvaros izskatīšanas kārtība ir noteikta Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 11. pantā, kur teikts:

  • Pēc iesnieguma saņemšanas fonda administrācija to izvērtē un 20 dienu laikā nosūta vecākam, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, ar lūgumu sniegt paskaidrojumu, kurā norādāmi apstākļi, kas var būt šķērslis uzturlīdzekļu izmaksai no fonda.
  • Paskaidrojums ir jāsniedz 20 dienu laikā no fonda administrācijas saņemšanas dienas, un tā nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Paskaidrojumam pievieno pierādījumus, kas apliecina tajā minēto.
  • Fonda administrācija 20 dienu laikā pēc tam, kad izskatījusi iesniedzēja iesniegumu un izvērtējusi tā vecāka paskaidrojumu, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, vai pēc paskaidrojuma sniegšanai noteiktā termiņa beigām lemj par uzturlīdzekļu izmaksu no fonda.

Kā redzams, iesnieguma izskatīšanai nepieciešamais laiks var sasniegt vismaz 60 dienas. Ja šo termiņu nav iespējams ievērot sakarā ar to, ka nepieciešama papildu informācija, fonda administrācija var pieņemt lēmumu pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesniedzēja iesnieguma saņemšanas dienas. Šādu iespēju paredz Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 11. panta trešā daļa.

Jebkurā gadījumā aicinām Jūs personiski sazināties ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, lai noskaidrotu, vai iesniegums ir saņemts un kāda ir tā virzības gaita. Kontaktinformācija pieejama fonda administrācijas mājaslapas sadaļā “Kontakti”.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv