Nr. 13514

Kā palielināt uzturlīdzekļu apmēru līdz minimālajam

 
Jautā: DACE | 02.01.2018

Labdien! Tēvs saņem minimālo algu, bērniem ir 14 gadu un 17 gadu. Es saņemu 170,74 par abiem. Tagad minimālie alimenti ir paaugstināti, kas man būtu jākārto, lai es tos saņemtu?

Atbilde sniegta: 12.01.2018.
Edīte Brikmane
LV portāls

Lai sniegtu Jums atbildi, ir nepieciešams zināt, kā uzturlīdzekļu maksāšanas jautājums ir ticis risināts līdz šim. Piemēram, ja strīds par uzturlīdzekļiem ir ticis risināts tiesā, ir rūpīgi jāizlasa, kas rakstīts tiesas sprieduma nolemjošajā daļā. Ja tiesa ir lēmusi piedzīt divu bērnu uzturam uzturlīdzekļus 170,74 eiro apmērā ar piebildi, ka uzturlīdzekļu apmērs nevar būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru, tad tiesas spriedumā noteiktā uzturlīdzekļu summa pieaug automātiski, paaugstinoties valstī noteiktajai minimālajai algai vai bērnam sasniedzot 7 gadu vecumu.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru” 2. punktam minimālais uzturlīdzekļu apmērs katram bērnam līdz 7 gadu sasniegšanai ir 25%, savukārt no 7 gadiem līdz 18 gadu sasniegšanai – 30% no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša algas. 2010. gadā minimālā mēnešalga bija 180 lati, 2011.–2013. gadā – 200 lati, 2014. gadā – 320 eiro, 2015. gadā – 360 eiro, 2016. gadā – 370 eiro. 2017. gadā – 380 eiro.  2018. gadā minimālā mēnešalga ir pieaugusi līdz 430 eiro, bet uzturlīdzekļu apmērs attiecīgi katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz pilngadības sasniegšanai ir 129 eiro mēnesī.  

Taču ir iespējams arī tāds variants, ka tiesas spriedumā ir noteikts piedzīt uzturlīdzekļus fiksētā apmērā, kas sprieduma taisīšanas brīdī bija attiecīgie procenti no minimālās darba algas, bez piebildes, ka šī summa nedrīkst būt mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru. Šādā gadījumā spriedumā noteiktais uzturlīdzekļu apmērs nemainās un, lai saņemtu uzturlīdzekļus lielākā apmērā, Jums ir jāceļ tiesā jauna prasība par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu.

Civilprocesa likuma 203. panta ceturtā daļa paredz: “Ja pēc tam, kad likumīgā spēkā stājies spriedums, ar kuru no atbildētāja piespriesti periodiski maksājumi, mainās apstākļi, kas ietekmē maksājumu apmēra vai ilguma noteikšanu, katra puse ir tiesīga, iesniedzot jaunu prasību, prasīt maksājumu apmēra vai termiņa grozīšanu.”

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 43. panta pirmās daļas 3. punktu prasītāji prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam ir atbrīvoti no tiesas izdevumu samaksas.

Ja uzturlīdzekļus izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas likuma 13. pants paredz izmaksāt valsts garantētos uzturlīdzekļus  Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, bet ne lielākā apmērā, kādu paredz tiesas nolēmums vai vienošanās par uzturlīdzekļiem. Tas nozīmē, ja izmaksas no fonda tiek veiktas mazākā apmērā par minimālo, spriedumā acīmredzot ir noteikts mazāks uzturlīdzekļu apmērs un arī šajā gadījumā ir jāsniedz tiesā prasība par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu.

KOMENTĀRI
2


drošības attēls
LV portāls
Iesaka:  +0 -0
Jautājumu, lūdzu, iesūtiet e-konsultācijas veidā.
17.01.2018 07:38:45
Nepatīk
Patīk
Liene
Iesaka:  +0 -0
Labdien, vēlējos jautāt. Mēs ar vīru drīzumā šķiramies, mums ir divi kopēji bērni, vienam 5 gadi otram 3 gadi, abi strādājam ārzemēs vīrs Vācijā es Anglijā, aizbildniecībā par bērniem ir vīra māte, bērnus pieskata gan mani, gan vīra vecāki. Gan es, gan vīrs maksājam katrs 200 eur mēnesi vīra mātei, kopā 400 eur mēnesi, vīra māte strādā. Mēneša alga vīram uz rokām 2000 eur, strādā no Latvijas kompānijas, dzīvesvietu apmaksā kompānija, nauda vajadzīga tikai pārtikas iegādei. Es saņēmu uz rokām 1200 paundi, no kuriem man aiziet 900 par dzīvokli, 700 īres maksa +200 komunālie maksājumi, strādāju Angļu firmā. Cik būs jāmaksā katram alimenti pēc šķiršanās?
15.01.2018 20:43:06
Nepatīk
Patīk
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv