Nr. 13485

Lai iegūtu kompensāciju, nepieciešams līdzdarboties

 
Jautā: Ieva | 28.12.2017

Labdien! 2016. gadā notika tiesas sēde krimināllietā. Spriedumā bija noteikts, ka vainīgajam jāmaksā kompensācija 5000 eiro apmērā. Pēc tam atnāca paziņojums, ka lieta tiek pārsūdzēta. Vairāk nekādu paziņojumu nav bijis. Kur uzzināt, kā ar šo krimināllietu ir tagad? Ja piespriesta kompensācija, bet vainīgais ir apcietinājumā uz vairāk nekā astoņiem gadiem, vai tad jāgaida, kad viņš iznāks no cietuma, vai arī jārīkojas kaut kā citādi? Vai šī kompensācija ir kaut kur jāpieprasa?

Atbilde sniegta: 04.01.2018.
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Māris Intlers, zvērināts advokāts

Vispirms būtu jānoskaidro, kāds ir konkrētās krimināllietas numurs. To var izdarīt, izpētot dokumentus, ko pirmstiesas izmeklēšanas laikā sūtījis procesa virzītājs (piem., policijas struktūra vai prokuratūra). Arī tiesas spriedumā būs norādīts konkrētās krimināllietas  numurs.

Informāciju par tiesvedības gaitu var iegūt divos veidos. Elektroniskajā vidē informācija ir iegūstama vietnē “manas.tiesas.lv” pakalpojumu sadaļā apakšnodaļā – “Tiesvedības gaita”, kur jāievada lietas vai pavēstes numurs. Uz ekrāna tiks atspoguļota pilnīga informācija par konkrēto lietu, kas pieejama Datu informatīvajā sistēmā. Otrs veids ir informāciju iegūt klātienē, dodoties uz pirmās instances tiesu, kur tika iztiesāta lieta, vai doties uz apelācijas instanci, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un tiesas kancelejā sniegs uzziņu (mutvārdu) par lietas virzību. Lietas dalībnieki par atklātā sēdē izskatītas lietas virzību mutvārdu uzziņu var saņemt arī telefoniski, - nav obligāti jāiet uz tiesu kancelejām ar personu apliecinošu dokumentu.

Tātad, lai cilvēks iegūtu kompensāciju, vispirms ir jāiegūst informācija. No tās būs skaidrs, kas notiek ar šo krimināllietu un vai konkrētam cilvēkam šajā procesā pienākas kompensācija. Kamēr nav stājies spēkā tiesas spriedums, nav iestājies gala noregulējums arī jautājumā par kompensāciju un tās apmēru. Savukārt, ja ir stājies spēkā gala spriedums un spriedumā ir noregulēts jautājums par kompensāciju, bet tā labprātīgi netiek maksāta, tālāk risināms jautājums par sprieduma piespiedu izpildi (tiesu izpildītājs). Nav jāgaida, kamēr vainojamā persona iznāks no cietuma, – jāizņem izpildu dokuments un jādodas pie tiesu izpildītāja, kas savukārt uzsāks izpildu lietvedību. Respektīvi, lai iegūtu kompensāciju, atliek līdzdarboties. Bez ieinteresētās personas darbības nekas faktiski nenotiks.

Jāpiebilst, ja persona ir trūcīga vai mazturīga, pēc juridiskās palīdzības var vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā. Iestāde izskata juridiskās palīdzības lūgumu. Ja persona atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, Juridiskās palīdzības administrācija to novirza pie advokāta kvalificētas juridiskās palīdzības sniegšanai, kā arī juridiskā palīdzība tiek segta no valsts budžeta.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv