Nr. 13278

Strīda izšķiršana starp publisku personu un atvasinātu publisku personu

 
Jautā: Līga | 22.11.2017

Labdien! Kā notiek strīdu izšķiršana starp publisku personu un atsavinātu publisku personu, ja ir noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu? Un kāds normatīvais akts to nosaka?

Atbilde sniegta: 11.01.2018.
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Indra Dogādova, zvērināta advokāte

Uz minēto jautājumu nav vienas un nepārprotamas atbildes, un būtu nepieciešama situācijas padziļināta izpēte, iepazīstoties gan ar iesaistītās publiskās personas un atsavinātās publiskās personas funkcijām un kompetenci, gan minētā līguma par finansējuma piešķiršanas noteikumiem. Lai noteiktu strīdu izšķiršanas kārtību starp publisku personu un atsavinātu publisku personu, ja ir noslēgts līgums par finansējuma piešķiršanu, un strīds izriet no attiecīgā līguma par finansējuma piešķiršanu, primāri būtu aplūkojams minētais līgums, lai noskaidrotu no tā izrietošās tiesiskās attiecības un precīzāk varētu noteikt tām piemērojamos normatīvos aktus.

Šāda rakstura tiesiski jautājumi nav risināmi abstrakti, bet gan apskatāmi individuāli, vadoties no konkrētiem darījuma aspektiem, līguma nosacījumiem, iesaistīto personu statusa utt.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv