Nr. 13256

Darba devējs var aizliegt smēķēt

 
Jautā: Rūta | 18.11.2017

Sveiki! Situācija tāda: lielveikals, darba devējs aizliedzis pēc plkst. 18.00 smēķēt. Arī pusdienas pārtraukumā aizliedzis iet uzsmēķēt pēc plkst. 18.00. Darbinieka darba laiks līdz plkst. 22.00, pārtraukums sanāk plkst. 18:30, viņš drīkst aizliegt šajā laikā iet uzsmēķēt? Un kā ir tad, ja pārtraukuma laiks nav noteikts?

Atbilde sniegta: 07.12.2017.
Zaida Kalniņa
LV portāls

Nesmēķēšanas politikas ieviešana darbā var būt viens no darba devēja īstenotajiem darba aizsardzības pasākumiem. Ja darba devējs ir izvēlējies darbavietā smēķēt aizliegt, darbiniekam šie noteikumi jāievēro. Parasti smēķēšanas aizliegumu darbavietā darba devējs paredz darba kārtības noteikumos, par kuriem saskaņā ar Darba likumu var būt arī attiecīga norāde darba līgumā.

Tiesības uz pārtraukumu darbā ir ikvienam darbiniekam, ja viņa dienas darba laiks ir ilgāks par sešām stundām, bet pusaudžiem ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņu darba laiks ir ilgāks par četrarpus stundām. Pārtraukumu piešķir ne vēlāk kā pēc četrām stundām no darba sākuma, un tā ilgumu nosaka darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem, taču tas nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm.

Ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības principus, darba koplīgumā var noteikt citu pārtraukuma piešķiršanas kārtību. Pārtraukuma laikā darbiniekam ir tiesības atstāt savu darba vietu, ja darba līgumā, darba koplīgumā vai darba kārtības noteikumos nav noteikts citādi, turklāt aizliegumam pārtraukuma laikā atstāt darba vietu jābūt pietiekami pamatotam.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv