Nr. 13206

Mājas būvniecība un nekustamā īpašuma nodoklis

 
Jautā: Rota | 13.11.2017

Būvēju māju Baldones novadā. Saņēmu vēstuli no pašvaldības, ka no nākamā gada man būs jāmaksā 7 reizes lielāks nekustamā īpašuma nodoklis, jo neesmu deklarējusies šajā īpašumā. Māja ir būvniecības stadijā un nav apdzīvojama – iespējas tur dzīvot nav. Vai man ir tiesības apstrīdēt pašvaldības lēmumu?

Atbilde sniegta: 14.11.2017.
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Jānis Muižnieks, zvērināts advokāts

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas jautājumus regulē likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”.

Saskaņā ar šā likuma 1. pantu ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot, – zemi, ēkas, tai skaitā kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves (turpmāk – nekustamais īpašums), izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu.

Nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nodokļa atvieglinājumus saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” nosaka pašvaldības savos saistošajos noteikumos.

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 10. pants nosaka, ka pašvaldības amatpersonai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic nodokļa administrācijas funkcijas, ir pienākums pēc nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv