Nr. 13181

Kā aizsargāt bērna intereses

 
Jautā: Diana | 09.11.2017

Ar vīru esam šķirti, bērns (9 gadi) dzīvo gadu pie tēva. Tēvs liedz jebkāda veida saskarsmi man ar bērnu. Tiesa ir noteikusi mums saskarsmes laikus. Braucu pie bērna uz internātskolu, kurā viņu ir iekārtojis tēvs. Tiklīdz tēvs uzzināja, ka ar bērnu tiekos skolā, bērns izmainījās un atteicās no manis pieņemt jebko, beigās arī atteicās tikties un sazināties telefoniski.Tika nozīmēta psihoemocionālā izpēte man un tēvam, kuru tēvs ignorēja. Bāriņtiesai, sociālajam darbiniekam un man ir pamatotas aizdomas par psiholoģisko vardarbību pret bērnu. Arī bērnam veikt psiholoģisko izpēti tēvs atsakās, līdz ar to esmu bezspēcīga un nezinu, kā tālāk rīkoties. Ļoti lūdzu, sniedziet atbildi, kā rīkoties tālāk, jo arī skolā bērna uzvedība ir strauji pasliktinājusies.

Atbilde sniegta: 14.11.2017.
Līga Pauliņa
LV portāls

No jautājuma ir noprotams, ka jautājuma risināšanai jau ir piesaistīta bāriņtiesa. Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu bāriņtiesām ir virkne tiesību, pienākumu un tiesisko instrumentu bērna tiesību aizstāvībai – no informācijas iegūšanas līdz prasības celšanai tiesā. Ja Jūs jau sadarbojaties ar bāriņtiesu, tad šis būtu labākais instruments turpmākai jautājuma risināšanai – sadarbību turpināt.

Lai ieteiktu konkrētu risinājumu, šādos gadījumos ir svarīgi zināt, kas jau ir ticis darīts, ko plāno darīt bāriņtiesa, kādi prasījumi celti tiesā u. tml.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
4
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv