Nr. 13067

Ja māte vēlas īpašumus uzdāvināt meitām

 
Jautā: Rasma | 25.10.2017

Labdien! Manai mātei ir 85 gadi, viņai ir divi īpašumi, kurus viņa vēlas dāvināt savām meitām. Meitas ir divas. Vienu īpašumu vienai no meitām, otru – otrai. Vai šajā gadījumā ir jāraksta divi dāvinājuma līgumi, un vai katrai no meitām ir jāraksta atteikums uz otru īpašumu? Ceru, ka sapratāt manu jautājumu. Kā šajā gadījumā rīkoties?

Atbilde sniegta: 05.12.2017.
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Anta Maldupe-Krūmiņa, zvērināta notāre, padomes priekšsēdētāja vietniece

Konkrētajā gadījumā jānoslēdz divi patstāvīgi dāvinājuma līgumi. Iesaku Jums vērsties pie jebkura notāra, kurš tiesiski pareizi sagatavos atbilstošus līgumus, lai tiktu pilnībā un vispusīgi ievērota līdzēju griba un intereses. Mājaslapā www.latvijasnotars.lv ir norādīts visu Latvijas notāru saraksts, prakses vietu adreses, kontakttālruņi.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv