Nr. 13058

No bērna un pienākuma maksāt uzturlīdzekļus nevar atteikties

 
Jautā: Ilze | 24.10.2017

Labdien! Šobrīd dzīvoju Vācijā ar 2 bērniem un vīru, ar kuru šķiramies. Vēlos atgriezties uz dzīvi Latvijā ar bērniem, vīrs piekrīt šķirties tikai tādā gadījumā, ja viņš pilnībā atsakās no bērniem, tādējādi atsakoties no uzturlīdzekļu maksāšanas. Vai viņš var šķiroties to pieprasīt? Jāpiebilst, ka abiem bērniem ir mans uzvārds, bet bērni ir viņa, tas ir arī norādīts dzimšanas apliecībās. Paldies!

Atbilde sniegta: 14.11.2017.
Edīte Brikmane
LV portāls

No bērniem tā vienkārši atteikties, lai nebūtu jāmaksā uzturlīdzekļi, juridiski nav iespējams. Atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumam līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Ja vecāki dzīvo šķirti, vecāku kopīga aizgādība turpinās. Bērna aprūpi un uzraudzību īsteno tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo.

Atbilstoši Civillikuma 198. pantam aizgādība izbeidzas tikai šādos gadījumos:

  • ar vecāku vai bērna nāvi;
  • kad pazudušais no vecākiem atzīts par mirušu;
  • kad bērnu adoptējusi trešā persona;
  • kad bērns sasniedzis pilngadību.

Tikai ar adopciju izbeidzas radniecības attiecības starp bērnu un viņa bioloģiskajiem vecākiem un viņu radiniekiem, kā arī savstarpējās personiskās un mantiskās tiesības un pienākumi. Līdz ar to, lai šķirtu laulību, ir jāatrisina jautājums par uzturlīdzekļiem bērnu uzturam, kā arī turpmāko saskarsmes tiesību realizēšanas kārtība.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv