Nr. 13049

Kāpēc jāveic nekustamā īpašuma novērtēšana

 
Jautā: Māra | 24.10.2017

Labdien! Ja es vēlos pēc mantojuma tiesības apstiprināšanās nekustamo īpašumu uzreiz pārdot, kāpēc jāveic nekustamā īpašuma novērtēšana? Kas no tā mainās?

Atbilde sniegta: 06.12.2017.
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Anta Maldupe-Krūmiņa, zvērināta notāre, padomes priekšsēdētāja vietniece

Mantojamās mantas novērtējums nepieciešams mantojuma procesa ietvaros. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 618 “Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu” 30. un 31. punktu mantojuma lietai jāpievieno mantinieku iesniegts mantojamās mantas saraksts un novērtējums, kas veikts pēc mantojuma atklāšanās, savukārt, ja mantojamās mantas sastāvā ir nekustamais īpašums, mantojuma lietai pievieno Valsts zemes dienesta izsniegtu izziņu par īpašuma kadastrālo vērtību un mežaudzes vērtību.

KOMENTĀRI
1
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv