Nr. 12979

Ieturējumu no darba samaksas aprēķins

 
Jautā: Ilva | 11.10.2017

Ieturējumi no darba algas pēc tiesu izpildītāja rīkojuma – darbiniekam saglabājamā minimālā mēneša darba alga (šobrīd 380 eiro) ir bruto vai neto? Kurš normatīvais akts to nosaka?

Atbilde sniegta: 13.10.2017.
Ģirts Jirgensons
jurists

Ieturējumu veikšanu no darba samaksas nosaka Civilprocesa likuma 594. panta normas.

Civilprocesa likuma 594. panta ceturtā daļa nosaka, ka ieturējumu apmēru no darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem aprēķina no summas, kas parādniekam jāsaņem pēc nodokļu samaksas.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv