Nr. 12975

Dokumenta paziņošana, izmantojot elektroniskos sakarus

 
Jautā: Edīte | 11.10.2017

VID man nosūtīja paziņojumu EDS, kuru es nesaņēmu, jo ikdienā nelasu EDS. Paziņojumā bija noteikts termiņš, līdz kuram jāiesniedz papildu dokumenti. Nesaņemot manu atbildi, VID pieņēma man nelabvēlīgu lēmumu, par kuru es uzzināju tikai tāpēc, ka VID darbinieki man pazvanīja un pateica, lai es paskatos EDS. Mans jautājums: vai ir kāds likums, kurš nosaka, ka man kā fiziskai personai ir pienākums katru darba dienu pārbaudīt EDS ziņas? Vai šajā jautājumā ir apzināta tiesu prakse? Paldies!

Atbilde sniegta: 12.10.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta (Dokumenta paziņošana, izmantojot elektroniskos sakarus) 2. un 3. daļu dokuments, kas paziņots, izmantojot elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS), uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Arī likumā "Par nodokļiem un nodevām" ir noteikta elektroniskā saziņa. 7.2 pants (Valsts ieņēmumu dienesta izdotā administratīvā akta un citu lēmumu un dokumentu paziņošana, izmantojot elektroniskos sakarus):

(1) Valsts ieņēmumu dienests izdoto administratīvo aktu (arī nelabvēlīgu administratīvo aktu) un citus lēmumus, dokumentus un informāciju nodokļu maksātājam, kurš ir Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, paziņo, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, vienlaikus par to nosūtot informāciju uz nodokļu maksātāja elektroniskās deklarēšanas sistēmā norādīto elektroniskā pasta adresi.

(2) Valsts ieņēmumu dienesta izdotais administratīvais akts (arī nelabvēlīgs administratīvais akts) un citi lēmumi, dokumenti un informācija nodokļu maksātājam uzskatāma par paziņotu otrajā darba dienā pēc tās ievietošanas Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētais neattiecas uz gadījumiem, kad nodokļu maksātājs, kurš ir Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, norādījis citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv