Nr. 12972

Vai uz ražošanai paredzētas zemes var celt privātmāju?

 
Jautā: Anda | 10.10.2017

Labdien! Vai uz rūpniecībai paredzētas zemes var celt privātmāju?

Atbilde sniegta: 12.10.2017.
Rīgas dome
Solvita Brence, Pilsētas attīstības departamenta Direktora biroja galvenā projektu vadītāja

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka saskaņā ar Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) ražošanas un komercdarbības apbūves teritorija (R) ir teritorija, kur atļautā izmantošana ir būvju būvniecība ražošanas vajadzībām, noliktavu un transporta infrastruktūras objektu (tostarp paaugstinātas bīstamības objektu) un vairumtirdzniecības objektu būvniecība un izmantošana. Līdz ar to savrupmājas būvniecība šajā teritorijā nav atļauta!

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv