Nr. 12967

Otra vecāka darba valsts maksā pabalstu, ja tas ir lielāks nekā Latvijā

 
Jautā: Linda | 10.10.2017

Mans vīrs kopš 2016. gada aprīļa dzīvo un strādā Zviedrijā. Saskaņā ar Regulu Nr.883/2004 „Par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu” un Regulu Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai Nr.883/2004, esam tiesīgi saņemt ģimenes valsts pabalsta starpību Zviedrijā. Kādi dokumenti ir nepieciešami, un vai šo jautājumu var sakārtot Latvijā? Vai vīram ir jāvēršas Zviedrijā attiecīgajās valsts iestādēs, lai sakārtotu šo jautājumu? Latvijā par abiem bērniem ģimenes valsts pabalstu saņemu es.

Atbilde sniegta: 30.10.2017.
Lidija Dārziņa
LV portāls

Personām, kuras pārvietojas ES/EEZ teritorijā, ģimenes pabalstu izmaksu koordinē Regula Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu un Regula Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai Nr.883/2004. Tā nosaka ģimenes pabalstu piešķiršanas kārtību gadījumos, kad bērna vecāki dzīvo un/vai strādā divās vai vairākās ES/EEZ dalībvalstīs. Saskaņā ar regulu jebkurš cilvēks var būt apdrošināts tikai vienā ES/EEZ dalībvalstī un saņemt attiecīgo pakalpojumu tikai no vienas valsts. Līdz ar to kompetentās iestādes (Latvijā tā ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, citās valstīs iestādes nosaukums būs cits) nosaka, kura valsts ir atbildīga par ģimenes pabalstu izmaksu gadījumos, kad bērna vecāki dzīvo un/vai ir nodarbināti divās vai vairākās ES dalībvalstīs.

Saskaņā ar regulu gadījumā, ja nodarbināts ir tikai viens no vecākiem, tad neatkarīgi no otra vecāka un bērna dzīvesvietas atbildīga par ģimenes pabalstu piešķiršanu ir strādājošā vecāka nodarbinātības valsts.

Ja nodarbināti ir abi vecāki un bērns dzīvo kopā ar vienu no vecākiem, tad atbildīga par ģimenes pabalstu piešķiršanu ir tā vecāka nodarbinātības valsts, kurā dzīvo bērns. Abos gadījumos otrai iesaistītajai dalībvalstij pēc attiecīga cilvēka pieprasījuma ir jānodrošina ģimenes pabalstu izmaksa starpības apmērā, ja pabalstu apmērs šajā otrajā valstī ir lielāks.

Iesniedzot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) pieprasījumu ģimenes valsts pabalstam, ir jānorāda dati arī par darbu, dzīvesvietu un pabalstu saņemšanu citā ES/EEZ dalībvalstī – gan par māti, gan par tēvu.

Ja kāds no vecākiem strādā citā ES/EEZ valstī, VSAA vērtē, kā ir piemērojama regula par ģimenes pabalstu koordināciju.

Turklāt, ja jau saņemat Latvijas pabalstus, VSAA ir jāinformē par visām pārmaiņu situācijām, kas ir saistītas ar ģimenes locekļu pārvietošanos, arī par to, ka tēvs sācis strādāt citā valstī. Jo līdz ar to mainās pabalstu izmaksas kompetences valsts, tas ir, kura ir primāri par to atbildīga, kura – sekundāri.

Pabalstu pieprasījums būs jāiesniedz arī tēvam Zviedrijā, jo Zviedrija pabalstu maksās tēvam.

Lai noskaidrotu, kā izmantot savas tiesības uz ģimenes pabalstu no Zviedrijas, kur strādā bērnu tēvs, jāsazinās ar VSAA. Saziņas iespējas VSAA mājaslapā.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv