Nr. 12960

Vai likvidējamā sabiedrība var kļūt par citas sabiedrības dalībnieku?

 
Jautā: Jānis | 10.10.2017

Labdien! Man ir jautājums – vai likvidējamā sabiedrība (SIA), kurai jau ir uzsākts likvidācijas pirmais posms, var kļūt par citas sabiedrības (SIA) dalībnieku?

Atbilde sniegta: 13.10.2017.
Uzņēmumu reģistrs
Edgars Buks, Juridiskās nodaļas juriskonsults

Komerclikuma 140. panta pirmajā daļā noteikts, ka sabiedrības dibinātājs ir fiziskā vai juridiskā persona vai arī personālsabiedrība,  kura veikusi sabiedrības dibināšanas darbības vai kuras vārdā  dibināšanas darbības veiktas. Saskaņā ar Komerclikuma 136. panta otro  daļu dibinātājs iegūst dalībnieka statusu ar dienu, kad sabiedrība  ierakstīta komercreģistrā.  No minētā izriet, ka arī sabiedrības  dalībnieks var būt fiziskā vai juridiskā persona, vai personālsabiedrība. Likumdevējs normatīvajos aktos nav paredzējis papildu ierobežojumus tam, kas nevar kļūt par sabiedrības dalībnieku.  Līdz ar to par sabiedrības dalībnieku var kļūt arī tāda sabiedrība,  kurai ir uzsākts likvidācijas process.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv