Nr. 12931

Uztura līguma izmaksas

 
Jautā: Lora | 06.10.2017

Labdien! Kādas šobrīd ir izmaksas uztura līgumam ar patēvu? Paldies!

Atbilde sniegta: 12.10.2017.
Laura Studente
LV portāls

Dodoties pie notāra, abiem līgumslēdzējiem līdzi ir jāņem personu apliecinoši dokumenti, kā arī nekustamā īpašuma zemesgrāmatas apliecība.

Zvērināta notāra atlīdzība par uztura līguma sagatavošanu, apliecināšanu, nostiprinājuma līgumu zemesgrāmatai tiek aprēķināta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 377 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību".

Nostiprinot uztura devēja īpašuma tiesības zemesgrāmatā, jāmaksā:

  • valsts nodeva 2% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības vai no summas, ko iegūst, uztura maksājuma summu gadā reizinot ar 10 (uztura summa mēnesī x 12 x 10) (valsts nodevu maksā no lielākās summas), savukārt valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, pusbrāļiem, pusmāsām, mazbērniem, mazmazbērniem un vecvecākiem ir 0,5% apmērā;
  • valsts nodeva par ķīlas tiesības nostiprināšanu: 0,1% apmērā no ķīlas tiesības uztura apmērā vērtības;
  • kancelejas nodeva: par jaunas tiesības nostiprinājumu – 14,23 eiro, par hipotēkas nostiprināšanu – 14,23 eiro, par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu – 7,11 eiro.

Tā kā uztura līgums ir viens no atsavinājuma līgumu veidiem, uztura līguma noslēgšanas gadījumā uztura devējs iegūst nekustamo īpašumu pret atlīdzību un viņam neveidojas ar nodokli apliekams objekts un iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā.

Vairāk lasiet LV portāla rakstā  “Kas jāzina par uztura līguma slēgšanu”.

SAISTĪTIE RESURSI
LV portāla raksti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv