Nr. 12929

Slimība atvaļinājuma laikā un pārrēķins

 
Jautā: Valda | 06.10.2017

Man izmaksāja atvaļinājuma naudu, tad saslimu un saņēmu naudu par B slimības lapu. Izveidojusies pārmaksa, kas jāatmaksā. Vai darba devējs drīkst divus mēnešus neizmaksāt pilnīgi neko, lai segtu pārmaksu?

Atbilde sniegta: 12.10.2017.
Zaida Kalniņa
LV portāls

Saslimstot atvaļinājuma laikā un par slimības laiku saņemot VSAA apmaksāto slimības pabalstu ( par darbnespējas lapu B), veidojas pārmaksa, ko darba devējam ir pienākums pārrēķināt, jo par kādu periodu vienlaikus ir izmaksāta gan atvaļinājuma nauda, gan slimības pabalsts.

Pārrēķins nav ieturējums, tomēr, lai atbildētu uz Jūsu jautājumu, ir jāzina gan kopējais slimības laiks, gan atvaļinājuma laiks, gan Jūsu nolīgtais darba laiks.  Proti, cik laika pavadīts darbā pēc atgriešanās no slimošanas, cik slimots un par cik ilgu periodu izmantots atvaļinājums.

Jums var ieteikt vērsties pie darba devēja un noskaidrot , kāda ir pārrēķinātā summa, kā arī vienoties par avansa saņemšanu.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv