Nr. 12904

Elektroniskā paraksta izmantošana dokumentu iekšējā apritē

 
Jautā: Elektroniskais paraksts | 03.10.2017

Labdien! Vai pašvaldības iestādē pārvaldes dokumentus (rīkojumus, organizatoriskos dokumentus u. c.) drīkst parakstīt ar elektronisko parakstu – elektroniskās dokumentu vadības sistēmas vidē (kas nav drošs elektroniskais paraksts)? Kādi normatīvie akti, likumi, noteikumi to nosaka?

Atbilde sniegta: 12.10.2017.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Laura Jansone, Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste

Lai dokumentam būtu juridisks spēks, atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. panta pirmajai daļai tajā iekļauj rekvizītus – dokumenta autora nosaukumu, dokumenta datumu, parakstu (izņemot likumā paredzētus gadījumus).

Papildus atbilstoši minētā likuma 4. panta otrajai daļai ir noteikts, ka tiesību aktos noteiktos gadījumos organizācijas dokumentā, lai tam būtu juridisks spēks, iekļauj arī rekvizītus:

  • dokumenta izdošanas vietas nosaukumu;
  • zīmoga nospiedumu;
  • dokumenta apstiprinājuma uzrakstu vai atzīmi par dokumenta apstiprināšanu;
  • dokumenta reģistrācijas numuru.

Vienlaikus elektronisko dokumentu oriģināliem un to atvasinājumiem piemērojams arī Elektronisko dokumentu likums (Dokumentu juridiskā spēka likuma 2. panta otrā daļa). Tajā ir noteikts, ka elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts.

Elektronisko dokumentu uzskata par pašrocīgi parakstītu arī tajos gadījumos, kad tam ir elektroniskais paraksts (tas var būt arī informācijas sistēmas paraksts vai kāds cits tehnisks risinājums) un puses par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu ir vienojušās rakstveidā. Šādā gadījumā rakstveida vienošanās noformējama un parakstāma uz papīra vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv