Nr. 12895

Jāraksta iesniegums tiesu izpildītājam ar lūgumu atgriezt naudas līdzekļus

 
Jautā: Sandis | 02.10.2017

Labdien! Saskaros ar problēmu, ka banka veica ieturējumus tiesu izpildītājam no darba devēja ieskaitītā "avansa saimnieciskiem izdevumiem", kas ir līdzekļi komandējumu izmaksu segšanai – degvielai, viesnīcai un materiālu iegādei. Banka uzskata, ka tas ir pielīdzināms darba algai, lai gan reāli tie ir uzņēmuma līdzekļi, par kuriem man jāatskaitās un jānodod maksājumus apliecinoši dokumenti. Kam taisnība, un kā rīkoties šādā situācijā, esmu kā reiz komandējumā, un man ir atņemti līdzekļi, ar kuriem norēķināties par uzturēšanos viesnīcā?

Atbilde sniegta: 13.10.2017.
Ģirts Jirgensons
jurists

No jautājuma konteksta noprotams, ka Jūsu bankas konts ir bloķēts parādsaistību piespiedu piedziņas dēļ. Tas notiek saskaņā ar Civilprocesa likuma 599.1 panta nosacījumiem.

Jums jāņem vērā, ka, apķīlājot bankas kontu, tiesu izpildītājs nezina, kādi naudas līdzekļi parādniekam tajā atrodas.Tieši Jums tas tiesu izpildītājam ir jāpaziņo.

Civilprocesa likuma 596. panta 3. punkts nosaka, ka piedziņu nevar vērst uz darbiniekam izmaksājamām summām sakarā ar komandējumu, pārcelšanu un nosūtīšanu darbā uz citu apdzīvotu vietu.

Lai situāciju risinātu, Jums ir jāvēršas pie tiesu izpildītāja ar iesniegumu un jālūdz atgriezt ieturētos naudas līdzekļus, jo uz tiem nevar vērst piedziņu. Pievienojiet iesniegumam klāt bankas konta pārskatu, kur redzams, kas tie par naudas līdzekļiem. Arī Jūsu darba devējs varētu sagatavot izziņu, kurā izklāstīta minētā situācija – ka konkrētie naudas līdzekļi bija komandējuma nauda.

Tāpat Jums var ieteikt tiesu izpildītājam rakstīt iesniegumu ar lūgumu atbloķēt bankas kontu, norādot, ka uz to Jūs saņemat darba samaksu. Parasti šādos gadījumos tiesu izpildītājs nāk pretī un dod rīkojumu bankai  kontu atbloķēt. Tādā gadījumā tiks veikti ikmēneša ieturējumi no Jūsu darba samaksas saskaņā ar Civilprocesa likuma 594. panta nosacījumiem.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
1
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv