Nr. 12836

Ceļu policijas darbinieka pienākumi

 
Jautā: Mihails | 21.09.2017

Labdien! Jūsu mājaslapā ir Guntara Laganovska raksts "Ja vadītāju aptur Ceļu policija". Rakstā ir teikts: "Policijas darbiniekam ar vadītāja piekrišanu noteiktos gadījumos, piemēram, pastāvot aizdomām par transportlīdzekļa izmantošanu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, narkotiku vai pretradaru ierīces (šādu ierīču lietošana Latvijā ir aizliegta, un tās pakļautas konfiskācijai) klātbūtni transportlīdzeklī, ir tiesības to pārmeklēt. Ja autovadītājs tam nepiekrīt, CP darbinieks ir tiesīgs uz četrām stundām autovadītāju aizturēt un konfiskācijai nepieciešamās darbības veikt ar tiesneša vai prokurora sankciju, informē N. Krapsis.” Vai CP darbiniekam ir jāpaskaidro, kāpēc viņam ir tādas aizdomas, vai viņš var vienkārši teikt, ka viņam ir tādas aizdomas?

Atbilde sniegta: 13.10.2017.
Valsts policija

Saskaņā ar likuma “Par policiju” 12. panta 20. punktu policijas darbiniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā (..).

Savukārt atbilstoši Valsts policijas iekšējo noteikumu Nr. 5 "Dienesta pienākumu izpildes organizācija un kontrole sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā" 78. punktam tās darbiniekam pēc transportlīdzekļa apturēšanas ir norīkojums nekavējoties pienākt pie transportlīdzekļa vadītāja, sasveicināties, palūgt attiecīgā transportlīdzekļa vadīšanai nepieciešamos dokumentus un izskaidrot transportlīdzekļa apturēšanas iemeslu. Turklāt pēc transportlīdzekļa vadītāja pieprasījuma ir jānosauc savs amats un uzvārds, kā arī jāuzrāda dienesta apliecība. Kārtību, kādā izdarāma administratīvā aizturēšana, personas aplūkošana un mantu apskate, kā arī mantu un dokumentu izņemšanu nosaka Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv