Nr. 12765

Par atgriešanos darbā pēc BKA ir obligāti jāpaziņo

 
Jautā: Agnese | 12.09.2017

Uzņēmumā darbiniecei jāatgriežas darbā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma 14. septembrī, bet viņa uz darbu neatnāk , bet paņem slimības lapu bērnu kopšanai. Jautājums – kā tiek apmaksāta slimības lapa, ja darbiniecei 1,5 gadus nav bijuši nekādi ienākumi?

Atbilde sniegta: 13.09.2017.
Zaida Kalniņa
LV portāls

Aprakstītajā situācijā būtu svarīgi atcerēties, ka par atgriešanos darbā no BKA darbiniecei obligāti ir pienākums paziņot. Savukārt darba devējam ir pienākums par šīs darbinieces atgriešanās faktu nodot informāciju VSAA un VID.

Ja darbiniece darba devējam par atgriešanos darbā nepaziņos, VSAA nebūs pamata apmaksāt darbnespējas lapu B, ko izsniedz sakarā ar slima bērna kopšanu.

Visspārēji slimības pabalsta apmaksa notiek saskaņā ar likumu “Par maternitātes un slimību apdrošināšanu”. 17. pants nosaka slimības pabalsta apmēru, ko piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Gadījumā, ja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ, tad, aprēķinot valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka par iepriekšējo 12 mēnešu periodu, paredzot iespēju vidējo apdrošināšanas iemaksu algu noteikt darba ņēmējam attiecīgi par 12 mēnešu periodu 32 kalendāra mēnešu laikā pirms mēneša, kad iestājies apdrošināšanas gadījums, un pašnodarbinātajam attiecīgi par 12 mēnešu periodu 39 kalendāra mēnešu laikā pirms gada ceturkšņa, kad iestājies apdrošināšanas gadījums (likuma 31. panta otrās daļas 2. punkts).

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv