Nr. 12761

Uzturlīdzekļus no UGF, ja pilngadīgs bērns mācās ārzemēs, neizmaksā

 
Jautā: Marika | 11.09.2017

Labdien! Likums nosaka: (1) Iesniedzējam ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, ja vienlaikus pastāv šādi apstākļi: (..) 3) pilngadīga persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai. Jautājums – vai uzturlīdzekļu maksājums pēc pilngadības sasniegšanas attiecas arī uz bērnu, kurš nemācās Latvijas Republikā, bet dzīvo un mācās citā valstī?

Atbilde sniegta: 14.09.2017.
Edīte Brikmane
LV portāls

Pašreizējais regulējums neparedz iespēju izmaksāt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ja pilngadību sasniedzis bērns turpina mācīties ārpus Latvijas Republikas. Tādā gadījumā uzturlīdzekļi no vecāka jāpiedzen civilprocesuālā kārtībā tiesā un pēc nolēmuma stāšanās spēkā tas ir jānodod piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv