Nr. 12751

Minimālais uzturlīdzekļu apmērs katram bērnam

 
Jautā: Sarmīte | 09.09.2017

Labdien! Vīram no pirmās laulības ir dēls, par kuru viņš maksā alimentus 110 eiro mēnesī. Mūsu ģimenē ir 3 kopīgi bērni. Vīra alga ir 500 eiro. Vai var samazināt alimentos izmaksājamo summu?

Atbilde sniegta: 11.09.2017.
Edīte Brikmane
LV portāls

Lai atbildētu uz jautājumu par iespēju samazināt uzturlīdzekļu apmēru, ir nepieciešams zināt bērna vecumu, kā arī to, uz kāda pamata ir noteikts izmaksājamo uzturlīdzekļu apmērs (piemēram, vecāku savstarpēja vienošanās, tiesas spriedums vai tml.).

Jebkurā gadījumā neatkarīgi no bērnu skaita, spējas uzturēt bērnu un mantas stāvokļa atbilstoši Civillikuma 179. panta piektajai daļai vecākam ir pienākums nodrošināt katram savam bērnam uzturlīdzekļus vismaz valstī noteiktajā minimālajā apmērā.

Minimālo uzturlīdzekļu apmēra aprēķināšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam", ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu un bērna vecumu.

Tā kā minimālā mēneša alga Latvijā 2017. gadā ir 380 eiro, minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir šāds: 

  • 25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no viņa dzimšanas līdz 7 gadu vecumam (95 eiro mēnesī);
  • 30% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (114 eiro mēnesī).

Likums attiecībā uz vecāku pienākumu gādāt par saviem bērniem ir ļoti stingrs un pēc būtības paredz, ka šādā gadījumā, ja personai ir jāuztur vairāki bērni, viņas pienākums ir darīt visu iespējamo, lai savu finansiālo situāciju uzlabotu, tādējādi nodrošinot katra sava bērna pamatvajadzības, kas ir prioritāras neatkarīgi no dažādām dzīves grūtībām.

KOMENTĀRI
2
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv