Nr. 12747

Atvaļinājuma nauda, ja darbiniece bijusi BKA

 
Jautā: Agate | 08.09.2017

Labdien! Interesējos, kā tiek aprēķināta atvaļinājuma nauda darbavietā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, ja tas bijis 1,5 gadus ilgs. Biju sapratusi, ka tā tiek aprēķināta no pēdējiem 6 nostrādātajiem mēnešiem, taču, izņemot mēnesi atvaļinājuma, kas bija uzkrājies jau pirms došanās bērna kopšanas atvaļinājumā, biju pārsteigta, ka atvaļinājuma nauda ir mazāka par cerēto.

Atbilde sniegta: 12.09.2017.
Zaida Kalniņa
LV portāls

Jāredz, protams, ir viss atskaites periods par Jūsu nostrādāto laiku līdz pēdējam darba devēja piešķirtajam atvaļinājumam, tādēļ atbilde satur informāciju par vispārējiem principiem, kas piemērojami, ja bijusi ilgstoša attaisnota prombūtne, piemēram, BKA.

Atvaļinājuma naudu aprēķina, ņemot vērā (vai nu mēneša, vai dienas, vai stundas) vidējo izpeļņu. Darba likuma 152. panta otrā daļa nosaka, ka bērna kopšanas atvaļinājums nav iekļauts laikā, kas dod tiesības uz darba devēja apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu.

Tādējādi, ja darbiniece pēc vismaz 12 mēnešus ilgas attaisnotas prombūtnes ir bijusi nodarbināta mazāk par sešiem mēnešiem, dienas vai stundas vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par nostrādātajām dienām vai stundām, tās kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu vai stundu skaitu. To paredz Darba likuma 75. panta sestā daļa.

SAISTĪTIE RESURSI
Tiesību akti
KOMENTĀRI
JAUNĀKIE
Bruņinieku 41, Tālr.: 673-106-75
Rīgā, LV-1011 E-pasts: portals@lv.lv